Technológie a typy pohárov

Technológia

Technológia maľby na sklo pochádza pôvodne z Čiech, kde sa jej venovali starí majstri a takto zdobené sklo sa šírilo do celého sveta.
Ani v súčasnosti sa táto technológia veľmi nezmenila, stále sa používajú rovnaké farby a pigmenty, rovnaké postupy a rovnako sa používa tekuté zlato na zlatenie plôch alebo reliéfu. Výrobky sa tak, ako za starých čias, vypaľujú v peci pri vysokej teplote (520 – 540 °C), aby sa farby dobre spojili so sklom.
Naša firma používa tieto druhy maľby:
– plochá maľba na sklo
– maľba so smaltovanými kvetmi (kvety sa špeciálne tvarujú a vystupujú nad povrch)
– reliéf
– maľba a doplnenie maľby suchým ľadom
Každý výrobok je originál a maľuje sa ručne od prvej po poslednú čiarku. Prvou vrstvou je font alebo lister. Tvorí podklad pre maľbu a vyhotovuje sa v troch základných farbách:
– biela, modrá a ružová –purpurová
– ďalšie farby ako žltá, zelená, oranžová a hnedá sa dajú vyhotoviť na požiadanie zákazníka.
Dekorácia každého výrobku trvá niekoľko dní, nakoľko je to podmienené výpalom každej vrstvy zvlášť. Jeden výrobok ide do pece aj 3 – 4 krát, kým je dekorácia ukončená, preto aj termíny dodania jednotlivých výrobkov sa líšia podľa veľkosti a náročnosti objednávky a dohodnú sa osobitne.

Jubilejné a svadobné poháre

V ponuke sú rôzne typy pohárov, z ktorých si zákazník vyberá typ, ktorý najviac vyhovuje jeho požiadavkám, či už je to šampus flétna, víno rôznych veľkostí, poháre na pivo a pod.
Každý výrobok sa dekoruje osobitne a preto má zákazník možnosť vybrať si dekór z ponuky alebo si skombinovať vlastný dekór z rôznych ponúknutých vzorov (napr. z jedného dekóru si vyberie základnú maľbu a z iného obrúčky alebo srdiečka….).
Ponúkame tiež možnosť vytvoriť si vlastný dekór – ak to táto technológia dovolí a po dohode a posúdení našou firmou.
Zákazník si vyberá typ pohára, farbu fontu a kombinácie podľa vlastného výberu.
Je tu možnosť dekorácie so zlatom alebo bez zlata, s doplnením suchého ľadu.
Na pohár sa dá vypísať meno, dátum ale aj venovanie. Toto sa prevádza v bielej farbe alebo zlatom.
Takmer každý dekór v ponuke sa dá prispôsobiť na každý typ pohára.
Ceny jubilejných pohárov sa pohybujú podľa náročnosti dekorácie a podľa ceny vybraného typu pohára od 10,00 Eur za kus. Ceny budú vypočítané po zadaní objednávky a zaslané na e-mailovú adresu na odsúhlasenie zákazníkovi.
Ceny svadobných pohárov sa pohybujú podľa náročnosti dekorácie a podľa ceny vybraného typu pohára od 20,00 Eur za pár. Ceny budú vypočítané po zadaní objednávky a zaslané na e-mailovú adresu zákazníkovi na odsúhlasenie.

Súpravy pohárov

Ponuka súprav pohárov sa skladá z pohárov na likér, brandy, víno, vodu a šamp. flétny. Ponuka sa dá doplniť o džbán alebo karafu.
Dekór a základnú farbu – font, si zákazník vyberá podľa ponuky alebo si môže vytvoriť dekór vlastný.
Zákazník má možnosť vybrať si z ponuky jednu súpravu, alebo kompletnú sadu, alebo kombináciu sád / napr. brandy a víno, voda a likér a pod. /
Aj tu je možnosť voľby dekorácie so zlatom alebo bez zlata.
K súpravám ponúkame na doplnenie vázy, misy , misky alebo iné výrobky so skla s rovnakým dekórom ako na súpravách.
Je tu tiež možnosť vyhotovenia súprav s poľovníckou tematikou.
Cena sa pohybuje podľa obtiažnosti dekóru, typu pohára a použitých materiálov od 38,00 EUR za sadu.
Poháre sa dodávajú balené po 6 ks.

Vázy a ostatné výrobky

Dekorácia sa prevádza v rôznych farbách fontu a s rôznymi vzormi na rôzne typy a veľkosti. Je možné dopísať číslo alebo venovanie na jubileá.
Ceny sa tu pohybujú podľa zvolených veľkostí váz alebo iných výrobkov, náročnosti dekorácie a sú upresnené podľa objednávky.
Vzory na ostatných výrobkoch je možné doplniť vzormi zo súprav pohárov, a doplniť tak sady.

Typy pohárov

Kalich Select
Kalich Select
Objem: 650 ml
Výška: 260 mm
Šírka: 109 mm
Kalich Angela
Kalich Angela
Objem: 350 ml
Výška: 222 mm
Šírka: 93 mm
Kalich Charisma
Kalich Charisma
Objem: 450 ml
Výška: 250 mm
Šírka: 87 mm
Kalich Magnum
Kalich Magnum
Objem: 660ml
Výška: 240 mm
Šírka: 105 mm
Kalich šikmo zbrúsený
Kalich šikmo zbrúsený
Objem: 280ml
Výška: 238 mm
Šírka: 80 mm
Kalich Celebration
Kalich Celebration
Objem: 470 ml
Výška: 240 mm
Šírka: 93 mm
Kalich Martiny
Kalich Martiny
Objem: 240 ml
Výška: 240 mm
Šírka: 127 mm
Kalich Prestige
Kalich Prestige
Objem: 450 ml
Výška: 225 mm
Šírka: 83 mm
Šamp fletna šikmo zbr
Šamp. fletna šikmo zbrús.
Objem: 300 ml
Výška: 303 mm
Šírka: 79 mm
Šamp fletna Angela
Šamp. fletna Angela
Objem: 190 ml
Výška: 248 mm
Šírka: 68 mm
Kalich Vium
Kalich Vium
Objem: 220 ml
Výška: 242 mm
Šírka: 66 mm
Šamp fletna Selec
Šamp. fletna Select
Objem: 180 ml
Výška: 275 mm
Šírka: 66 mm
Šamp fletna Celebration
Šamp. fletna Celebration
Objem: 210 ml
Výška: 263 mm
Šírka: 66 mm
Šamp fletna Harmony
Šamp. fletna Harmony
Objem: 160 ml
Výška: 242 mm
Šírka: 66 mm
Šamp fletna Flora
Šamp. fletna Flora
Objem: 160 ml
Výška: 233 mm
Šírka: 64 mm
Kalich brandy Gala
Kalich brandy Gala
Objem: 400 ml
Výška: 135 mm
Šírka: 95 mm
Kalich brandy
Kalich brandy
Objem: 720 ml
Výška: 156 mm
Šírka: 116 mm