Technológie a typy pohárov

Technológia

Technológia maľby na sklo pochádza pôvodne z Čiech, kde sa jej venovali starí majstri a takto zdobené sklo sa šírilo do celého sveta.
Ani v súčasnosti sa táto technológia veľmi nezmenila, stále sa používajú rovnaké farby a pigmenty, rovnaké postupy a rovnako sa používa tekuté zlato na zlatenie plôch alebo reliéfu. Výrobky sa tak, ako za starých čias, vypaľujú v peci pri vysokej teplote (520 – 540 °C), aby sa farby dobre spojili so sklom.
Naša firma používa tieto druhy maľby:
– plochá maľba na sklo
– maľba so smaltovanými kvetmi (kvety sa špeciálne tvarujú a vystupujú nad povrch)
– reliéf
– maľba a doplnenie maľby suchým ľadom
Každý výrobok je originál a maľuje sa ručne od prvej po poslednú čiarku. Prvou vrstvou je font alebo lister. Tvorí podklad pre maľbu a vyhotovuje sa v troch základných farbách:
– biela, modrá a ružová –purpurová
– ďalšie farby ako žltá, zelená, oranžová a hnedá sa dajú vyhotoviť na požiadanie zákazníka.
Dekorácia každého výrobku trvá niekoľko dní, nakoľko je to podmienené výpalom každej vrstvy zvlášť. Jeden výrobok ide do pece aj 3 – 4 krát, kým je dekorácia ukončená, preto aj termíny dodania jednotlivých výrobkov sa líšia podľa veľkosti a náročnosti objednávky a dohodnú sa osobitne.

Jubilejné a svadobné poháre

V ponuke sú rôzne typy pohárov, z ktorých si zákazník vyberá typ, ktorý najviac vyhovuje jeho požiadavkám, či už je to šampus flétna, víno rôznych veľkostí, poháre na pivo a pod.
Každý výrobok sa dekoruje osobitne a preto má zákazník možnosť vybrať si dekór z ponuky alebo si skombinovať vlastný dekór z rôznych ponúknutých vzorov (napr. z jedného dekóru si vyberie základnú maľbu a z iného obrúčky alebo srdiečka….).
Ponúkame tiež možnosť vytvoriť si vlastný dekór – ak to táto technológia dovolí a po dohode a posúdení našou firmou.
Zákazník si vyberá typ pohára, farbu fontu a kombinácie podľa vlastného výberu.
Je tu možnosť dekorácie so zlatom alebo bez zlata, s doplnením suchého ľadu.
Na pohár sa dá vypísať meno, dátum ale aj venovanie. Toto sa prevádza v bielej farbe alebo zlatom.
Takmer každý dekór v ponuke sa dá prispôsobiť na každý typ pohára.
Ceny jubilejných pohárov sa pohybujú podľa náročnosti dekorácie a podľa ceny vybraného typu pohára od 10,00 Eur za kus. Ceny budú vypočítané po zadaní objednávky a zaslané na e-mailovú adresu na odsúhlasenie zákazníkovi.
Ceny svadobných pohárov sa pohybujú podľa náročnosti dekorácie a podľa ceny vybraného typu pohára od 20,00 Eur za pár. Ceny budú vypočítané po zadaní objednávky a zaslané na e-mailovú adresu zákazníkovi na odsúhlasenie.

Súpravy pohárov

Ponuka súprav pohárov sa skladá z pohárov na likér, brandy, víno, vodu a šamp. flétny. Ponuka sa dá doplniť o džbán alebo karafu.
Dekór a základnú farbu – font, si zákazník vyberá podľa ponuky alebo si môže vytvoriť dekór vlastný.
Zákazník má možnosť vybrať si z ponuky jednu súpravu, alebo kompletnú sadu, alebo kombináciu sád / napr. brandy a víno, voda a likér a pod. /
Aj tu je možnosť voľby dekorácie so zlatom alebo bez zlata.
K súpravám ponúkame na doplnenie vázy, misy , misky alebo iné výrobky so skla s rovnakým dekórom ako na súpravách.
Je tu tiež možnosť vyhotovenia súprav s poľovníckou tematikou.
Cena sa pohybuje podľa obtiažnosti dekóru, typu pohára a použitých materiálov od 38,00 EUR za sadu.
Poháre sa dodávajú balené po 6 ks.

Vázy a ostatné výrobky

Dekorácia sa prevádza v rôznych farbách fontu a s rôznymi vzormi na rôzne typy a veľkosti. Je možné dopísať číslo alebo venovanie na jubileá.
Ceny sa tu pohybujú podľa zvolených veľkostí váz alebo iných výrobkov, náročnosti dekorácie a sú upresnené podľa objednávky.
Vzory na ostatných výrobkoch je možné doplniť vzormi zo súprav pohárov, a doplniť tak sady.

V galérii je vyobrazená základná ponuka typov pohárov. Typy pohárov na požiadanie zašleme a upresníme podľa aktuálnej ponuky pri objednávke.

Typy pohárov

kalich Celebration

kalich Celebration
objem 470 ml
výška 240mm
šírka 85 mm

kalich Celebration

kalich Celebration
objem 660 ml
výška 260mm
šírka 90 mm

kalich Celebration

kalich Celebration
objem 360 ml
výška 225 mm
šírka 75 mm

šamp. fletna Celebration

šamp. fletna Celebration
objem 210 ml
výška 263 mm
šírka 66 mm

kalich Seneca

kalich Seneca
objem 390 ml
výška 215 mm
šírka 85 mm

kalich Seneca

kalich Seneca
objem 570 ml
výška 235 mm
šírka 95 mm

kalich Gala

kalich Gala
objem 350 ml
výška 200 mm
šírka 75 mm

šamp. fletna Gala

šamp. fletna Gala
objem 175 ml
výška 215 mm
šírka 50 mm

kalich Victoria

kalich Victoria
objem 230 ml
výška 225 mm
šírka 95 mm

kalich Charisma

kalich Charisma
objem 350 ml
výška 235 mm
šírka 75 mm

kalich Charisma

kalich Charisma
objem 450 ml
výška 250 mm
šírka 85 mm

šampus fletna Aram

šampus fletna Aram
objem 220 ml
výška 245 mm
šírka 60 mm

kalich brandy City

kalich brandy City
objem 660 ml
výška 165 mm
šírka 105 mm

kalich brandy Gala

kalich brandy Gala
objem 400 ml
výška 135 mm
šírka 95 mm

kalich šikmo zbrúsený

kalich šikmo zbrúsený
objem 280 ml
výška 238 mm
šírka 80 mm

kalich Martiny

kalich Martiny
objem 240 ml
výška 240 mm
šírka 127 mm

kalich Select

kalich Select
objem 650 ml
výška 260 mm
šírka 109 mm